6 lutego 2023 r.

Regulamin serwisu staszowiak.pl

1. Wstęp

    Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego staszowiak.pl.
    W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników portalu staszowiak.pl.

 

2. Definicje staszowiak.pl

    Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto lub osoba która korzystała z zasobów portalu internetowego staszowiak.pl.
    Konto - jest to dostępne po zalogowaniu sie (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Portalu, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik staszowiak.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu.
    Administrator – osoba zajmująca się zarządzaniem portalem. Odpowiadający za jego sprawne i ciągłe działanie.

 

3. Zasady ogólne:

    Rejestrując się w portalu staszowiak.pl akceptujesz postanowienia Regulaminu. Jeśli się na nie nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z portalu: staszowiak.pl
    Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych itp. za pomocą opcji pod odnośnikiem Edytuj konto
    Użytkownikowi niedozwolone jest :

- używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
- umieszczanie materiałów które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
- umieszczanie wypowiedzi, które obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego)
- umieszczanie wypowiedzi, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194,
- 196 Kodeksu karnego)- umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
- umieszczanie wypowiedzi, które propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
- umieszczanie wypowiedzi, które propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
- używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów staszowiak.pl.  oraz wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak na nasz Portal.

    Wszystkich Użytkowników obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
    Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu.
    Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za korzystanie z konta.
    Za niestosowanie sie do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Portalu.
    Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu staszowiak.pl może zablokować na stale konto Użytkownika.
    Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
    staszowiak.pl nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez Użytkowników w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.
    staszowiak.pl mogą usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
    Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Administracji są natychmiast usuwane.
    Za merytoryczną część wypowiedzi na form dyskusyjnym odpowiada użytkownik.
    "staszowiak.pl nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.

 

4. Rejestracja

    Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego sie na stronie: http://staszowiak.pl/konto,register.html
    Użytkownikiem portalu może być każda osoba pełnoletnia lub za zgoda jednego z rodziców lub opiekuna, która ukończyła 13 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Portalu zakończoną skutecznym założeniem konta.
    Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminowa blokadę konta.
    Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
    Dokonując rejestracji w Portalu internetowym staszowiak.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityka prywatności RODO oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Droga Elektroniczna z późniejszym zmianami
    Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Konta, użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał sie i zaakceptował treść całego Regulaminu.
    Rejestrując się w portalu zgadzasz się, że staszowiak.pl ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek.
    Zgadzasz się na zapisywanie
    wszystkich informacji, które podajesz, w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu (jedynie na wniosek organów ścigania, sadów, bądź innych organów upoważnionych uzyskania informacji o danych Użytkownika) bez Twojej zgody.

 

5. Konto Użytkownika

    Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w Portalu staszowiak.pl.
    Zabrania sie przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
    Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
    W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stale lub tymczasowo).
    Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailowa Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
    staszowiak.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
    Administrator nie ma obowiązku usuwania  postów dodanych przez Użytkownika, na jego żądanie.

 

6. Inne usługi i opłaty

    Posiadanie własnego konta w Portalu jest bezpłatne.
    Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność Portalu o płatna usługę reklamy czy dodatkowych korzyści.
    Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
    Portal staszowiak.pl nie ponosi odpowiedzialności za blednie wpisany nr konta czy kod sms,

    Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularzu kontaktu http://staszowiak.pl/kontakt.html

 

7. Pliki cookies

    Portal staszowiak.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze Portalu staszowiak.pl, gdyż na jego podstawie działa kilka mechanizmów. Portal zapisuje informacje w plikach Cookie. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej

8. Regulamin

    Portal staszowiak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści Regulaminu.
    W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśniecie umowy miedzy portalem staszowiak.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

 

Data ostatniej modyfikacji regulaminu: 22.07.2018 r.


Śledź nas

Ostatnie komentarze

Newletter