6 lutego 2023 r.

Polityka prywatności RODO

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO - (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy :

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w portalu staszowiak.pl jest firma Strefa Natury, mająca swoją siedzibę w Ropczycach, przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 5. NIP: 8191665908 ( zwana w dalszej części tego dokumentu jako „Administrator” ).

2.Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:
administrator@staszowiak.pl

3.Dane osobowe wymagane przy rejestracji konta, które są chronione i przetwarzane w portalu staszowiak.pl to. adres e-mail, adres IP, nr telefonu, data urodzenia, są przetwarzane
w następujący sposób :
• dane podane podczas dodawania ogłoszenia oprócz adresu email, są prezentowane na stronach serwisu staszowiak.pl,
• dane podane podczas dodawania firmy, są prezentowane na stronach serwisu staszowiak.pl,
• na adres e-mail podany w ogłoszeniu są wysyłane e-maile administracyjne od portalu ( informacja o dodaniu, wygaśnięciu ogłoszenia, przypomnieniu hasła)
•adres e-mail podany w formularzu kontaktowym do ogłoszenia wraz z adresm IP jest przekazywany w wiadomości e-mail wysłanej do nadawcy ogłoszenia. Ten sam adres jest również używany do wysłania ewentualnej odpowiedzi od ogłoszeniodawcy
• adres e-mail podany w formularzu kontaktowym strony wraz z adresm IP, jest wykorzystywany do wysłania odpowiedzi przez administrację serwisu.
• adres e-mail podany podczas zakładania konta w serwisie wraz z adresm IP jest wykorzystywany do wysyłania e-maili administracyjnych (aktywacja konta, zmiana/przypomnienie zapomianego hasła)
• adres e-mail podany do subskrypcji jest wykorzystywany do wysyłania wiadomości z nowościami, zmianami czy podziękowaniami jakie zachodzą w portalu staszowiak.pl

• poprzez rejestracje, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentacje i wykorzystywanie (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu Użytkownika.

• rejestrując sie w Portalu staszowiak.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

• użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez staszowiak.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez staszowiak.pl, zgodnie z ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).4. Dane osobowe przetwarzane przez serwis rzeszowiak.pl są przetwarzane w celu :
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy,
• art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego,
• art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes,

5. Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres czasu :
• dane podane przy dodawania ogłoszenia lub firmy bez rejestracji konta – przez czas umieszczenia ogłoszenia + dwa lata do czasu trwałego usunięcia z bazy serwisu,
• dane podane przy ogłoszeniu z rejestracja konta – do momentu usunięcia konta przez użytkownika + rok od inicjacji skasowania konta.
• dane podane w formularzu kontaktowym – 1 miesiąc
• dane podane podczas zakładania konta oraz subskrypcji – do momentu usunięcia konta przez użytkownika + dwa lata od inicjacji skasowania konta.
Pozostałe dane takie jak Imię i Nazwisko, adres pocztowy nie są wymagane przy rejestracji przez co nie odpowiadamy za ich przetwarzanie nie zabezpieczamy ich w żaden sposób.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:
• prawo dostępu do danych,
• prawo modyfikacji danych,
• prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jest to jednoznaczne z usunięciem konta z portalu)
• prawo żądania usunięcia danych,
Powyższe punkty możliwe są przez kontakt z inspektorem danych osobowych przez adres podany w pkt. 2.
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 7. Dodatkowe informacje
• Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa,
• Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Śledź nas

Ostatnie komentarze

Newletter